การถ่ายภาพนิ่ง (อัตโนมัติอัจฉริยะ)

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการถ่ายภาพนิ่งในโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] ในโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] กล้องจะโฟกัสโดยอัตโนมัติและระบุค่าระดับแสงตามสภาวะในการถ่ายโดยอัตโนมัติ
 1. กดปุ่ม MODE (โหมด) แล้วใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลือก [อัตโนมัติอัจฉริยะ] แล้วกดที่ตรงกลาง
  กล้องจะตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ (อัตโนมัติอัจฉริยะ)

 2. ปรับมุมของหน้าจอ แล้วถือกล้องไว้
 3. เมื่อติดเลนส์ซูม ให้ขยายภาพโดยใช้ก้านปรับซูมหรือแหวนปรับซูม
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  เมื่อปรับโฟกัสภาพได้ เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง (เช่น ) จะติดสว่าง

 5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

การเลือกโหมดโฟกัสด้วยตนเอง ( โหมดโฟกัส / บริเวณปรับโฟกัส)

การกำหนดโหมดโฟกัส เช่น การเลือก (AF ครั้งเดียว) สำหรับการถ่ายภูมิทัศน์หรือวัตถุที่หยุดนิ่ง และเลือก (AF ต่อเนื่อง) สำหรับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ จะทำให้โฟกัสวัตถุที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น ท่านสามารถระบุตำแหน่งและช่วงโฟกัสโดยใช้ [บริเวณปรับโฟกัส] ได้เช่นกัน


การถ่ายขณะโฟกัสที่ดวงตาของมนุษย์

ตามการตั้งค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่น [หน้า/ตาก่อนใน AF] ภายใต้ [AF ตามใบหน้า/ตา] จะเปิดใช้งานอยู่ ท่านจึงสามารถใช้ฟังก์ชั่น AF ตามตาได้ทันที


เมื่อต้องการถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัสไว้ที่วัตถุที่ต้องการ (ล็อคโฟกัส)

เมื่อท่านโฟกัสที่วัตถุ ตำแหน่งโฟกัสจะถูกล็อคขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง จัดวางองค์ประกอบตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

 • ท่านสามารถล็อคโฟกัสบนวัตถุที่ไม่มีการเคลื่อนที่ได้ กำหนด [โหมดโฟกัส] เป็น (AF ครั้งเดียว)
 • การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [กำหนดกลางภาพ] จะช่วยให้สามารถโฟกัสวัตถุที่อยู่บริเวณกลางหน้าจอได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำแนะนำ

 • เมื่อผลิตภัณฑ์ปรับโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้ ตัวแสดงโฟกัสจะกะพริบและไม่มีเสียงบีป ให้จัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโฟกัสในโหมด [AF ต่อเนื่อง] (ตัวแสดงโฟกัส) จะติดสว่าง โดยจะไม่มีการส่งเสียงบีปเพื่อระบุว่าปรับโฟกัสสำเร็จแล้ว

หมายเหตุ

 • ไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูลจะปรากฏขึ้นหลังถ่ายภาพ ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไอคอนปรากฏขึ้น การทำเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพได้ตามปกติ