ตั้งค่าการแสดง TC/UB

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดการแสดงตัวนับเวลาการบันทึก ไทม์โค้ด (TC) และยูสเซอร์บิต (UB) สำหรับภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการแสดง][ตั้งค่าการแสดง TC/UB] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวนับ:
แสดงตัวนับเวลาของการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
TC:
แสดงไทม์โค้ด
U-Bit:
แสดงยูสเซอร์บิต