การตั้งค่าไฟล์

กำหนดการตั้งค่าสำหรับชื่อไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้

 1. MENU → (การถ่ายภาพ) → [ไฟล์][การตั้งค่าไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หมายเลขไฟล์:
ท่านสามารถตั้งค่าวิธีกำหนดหมายเลขไฟล์ให้กับภาพเคลื่อนไหว
[ต่อเนื่อง]: ไม่รีเซ็ตหมายเลขไฟล์แม้ว่าจะเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ
[เริ่มใหม่]: รีเซ็ตหมายเลขไฟล์เมื่อเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ
รีเซ็ตตัวนับต่อเนื่อง:
รีเซ็ตตัวนับภาพติดต่อกันที่ใช้เมื่อตั้งค่า [หมายเลขไฟล์] เป็น [ต่อเนื่อง]
รูปแบบชื่อไฟล์:
ท่านสามารถตั้งค่ารูปแบบสำหรับชื่อไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้
[ปกติ]: ชื่อไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะเริ่มต้นด้วย “C” ตัวอย่างเช่น: C0001
[หัวข้อ]: ชื่อไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะกลายเป็น “ชื่อ+หมายเลขไฟล์”
[วันที่ + หัวข้อ]: ชื่อไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะกลายเป็น “วันที่+ชื่อ+หมายเลขไฟล์”
[หัวข้อ + วันที่]: ชื่อไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะกลายเป็น “ชื่อ+วันที่+หมายเลขไฟล์”
การตั้งชื่อหัวข้อ:
ท่านสามารถตั้งชื่อเมื่อตั้งค่า [รูปแบบชื่อไฟล์] เป็น [หัวข้อ], [วันที่ + หัวข้อ] หรือ [หัวข้อ + วันที่]

คำแนะนำ

 • การตั้งค่าสำหรับ [หมายเลขไฟล์] และ [รูปแบบชื่อไฟล์] จะถูกนำมาใช้ทั้งกับช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2
 • เมื่อตั้งค่า [หมายเลขไฟล์] เป็น [ต่อเนื่อง] หมายเลขไฟล์จะถูกกำหนดอย่างต่อเนื่องลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดในช่องเสียบทุกช่องแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนการตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]

หมายเหตุ

 • สามารถป้อนได้เฉพาะอักขระที่เป็นตัวอักษรตัวเลข และเครื่องหมายสำหรับ [การตั้งชื่อหัวข้อ] สามารถป้อนได้สูงสุด 37 อักขระ
 • ชื่อที่ระบุโดยใช้ [การตั้งชื่อหัวข้อ] จะใช้ได้กับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกหลังจากตั้งค่าแล้วเท่านั้น
 • ท่านไม่สามารถตั้งค่าวิธีกำหนดชื่อโฟลเดอร์สำหรับภาพเคลื่อนไหวได้
 • หากท่านกำลังใช้การ์ดหน่วยความจำ SDHC [รูปแบบชื่อไฟล์] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปกติ]
 • หากท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้กับ [รูปแบบชื่อไฟล์] ซึ่งถูกตั้งเป็นค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ลงในอุปกรณ์อื่น การ์ดหน่วยความจำอาจทำงานไม่ถูกต้อง
  • [หัวข้อ]
  • [วันที่ + หัวข้อ]
  • [หัวข้อ + วันที่]
 • หากมีหมายเลขที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากการลบไฟล์ และอื่น ๆ หมายเลขเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ซ้ำเมื่อหมายเลขไฟล์ภาพเคลื่อนไหวถึง “9999”