รูปแบบไฟล์ (ภาพนิ่ง)

ภาพนิ่ง

ตั้งค่ารูปแบบไฟล์สำหรับภาพนิ่ง

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][รูปแบบไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

RAW:
ไม่มีการประมวลผลทางดิจิตอลกับไฟล์รูปแบบนี้ เลือกรูปแบบนี้เพื่อประมวลผลภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ
RAW & JPEG/RAW & HEIF:
ภาพ RAW และภาพ JPEG หรือ HEIF จะถูกสร้างขึ้นพร้อมกัน ซึ่งเหมาะสำหรับในกรณีที่ต้องการไฟล์ภาพสองไฟล์ คือ JPEG หรือ HEIF สำหรับเปิดดู และภาพ RAW สำหรับนำไปปรับแต่ง
JPEG/HEIF:
ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG หรือ HEIF

เกี่ยวกับภาพ RAW

  • ในการเปิดไฟล์ภาพ RAW ที่บันทึกด้วยกล้องนี้ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ Imaging Edge Desktop ท่านสามารถใช้ Imaging Edge Desktop เพื่อเปิดไฟล์ภาพ RAW แล้วแปลงเป็นรูปแบบภาพที่ได้รับความนิยม เช่น JPEG หรือ TIFF หรือปรับสมดุลแสงสีขาว ความอิ่มสี หรือคอนทราสต์ของภาพอีกครั้ง
  • ภาพ RAW ที่บันทึกด้วยกล้องนี้มีความละเอียด 14 บิตต่อพิกเซล
  • ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะบีบอัดหรือไม่บีบอัดภาพ RAW โดยใช้ [ชนิดไฟล์ RAW]

หมายเหตุ

  • Iหากท่านไม่ต้องการปรับแต่งภาพบนคอมพิวเตอร์ ขอแนะนำให้ท่านบันทึกในรูปแบบ JPEG หรือ HEIF
  • การดูภาพ HEIF จะต้องใช้ระบบที่รองรับรูปแบบ HEIF