ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดอัตราเฟรม อัตราบิต ข้อมูลสี เป็นต้น

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ตั้งภาพเคลื่อนไหว][อัตราเฟรมบันทึก] → ค่าที่ต้องการ
 2. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ตั้งภาพเคลื่อนไหว][ตั้งค่าการบันทึก] → ค่าที่ต้องการ

  ตัวอย่างการตั้งค่า

  200M 4:2:2 10bit

  (A): อัตราบิต

  (B): การเก็บข้อมูลสี

  (C): ความลึกบิต

  • เมื่ออัตราบิตสูงขึ้น คุณภาพของภาพก็จะสูงขึ้นด้วย
  • การเก็บข้อมูลสี (4:2:2 และ 4:2:0) คืออัตราการบันทึกข้อมูลสี เมื่อใช้อัตราส่วนที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น สีที่ได้จะมีความถูกต้องมากขึ้น และสามารถขจัดสีที่ไม่ต้องการได้สะอาดยิ่งขึ้นแม้ในกรณีที่จัดองค์ประกอบโดยใช้ฉากเขียว
  • ความลึกบิตหมายถึงการไล่ระดับของข้อมูลความสว่าง เมื่อความลึกบิตเป็น 8 บิต จะสามารถไล่ระดับได้ 256 ระดับ เมื่อความลึกบิตเป็น 10 บิต จะสามารถไล่ระดับได้ 1024 ระดับ เมื่อเพิ่มค่านี้ การไล่ระดับจากส่วนมืดจนถึงส่วนสว่างของภาพจะต่อเนื่องยิ่งขึ้น
  • การตั้งค่า [4:2:2 10 bit] เหมาะสำหรับนำภาพที่บันทึกไปแก้ไขต่อบนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า [4:2:2 10 bit] อาจไม่สามารถดูได้ในบางระบบ

รายละเอียดรายการเมนู

เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K]

อัตราเฟรมบันทึก ตั้งค่าการบันทึก ขนาด รูปแบบการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 75M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 45M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 30M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

* เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] เป็น NTSC


เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K]

อัตราเฟรมบันทึก ตั้งค่าการบันทึก ขนาด รูปแบบการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 140M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

* เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] เป็น NTSC


เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S HD]

อัตราเฟรมบันทึก ตั้งค่าการบันทึก ขนาด รูปแบบการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
60p/50p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

* เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] เป็น NTSC


เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S-I 4K]

อัตราเฟรมบันทึก ตั้งค่าการบันทึก ขนาด รูปแบบการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
24p* 240M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

* เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] เป็น NTSC


เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S-I HD]

อัตราเฟรมบันทึก ตั้งค่าการบันทึก ขนาด รูปแบบการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
24p* 89M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

* เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] เป็น NTSC