ชดเชยแสง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

โดยปกติแล้ว ระดับแสงจะถูกปรับอัตโนมัติ (ระบบปรับระดับแสงอัตโนมัติ) ท่านสามารถปรับให้ภาพทั้งภาพ สว่างขึ้นหรือมืดลง เมื่อเทียบกับระดับแสงที่ตั้งโดยระบบปรับระดับแสงอัตโนมัติ ได้โดยทำการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางด้านบวกหรือด้านลบ ตามลำดับ (ชดเชยแสง)

 1. MENU (ระดับแสง/สี) → [ชดเชยแสง][ชดเชยแสง] → ค่าที่ต้องการ

  ด้าน + (Over):
  ภาพจะสว่างขึ้น

  ด้าน - (Under):
  ภาพจะมืดลง

  • ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -5.0 EV ถึง +5.0 EV
  • ท่านสามารถตรวจสอบค่าชดเชยแสงที่ตั้งบนหน้าจอถ่ายภาพได้

   ตัวอย่างของค่าชดเชยแสงที่แสดงบนจอภาพ

คำแนะนำ

 • สำหรับภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -2.0 EV ถึง +2.0 EV

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถทำการชดเชยระดับแสงในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้ได้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
 • เมื่อใช้ [ปรับระดับแสงเอง] ท่านจะสามารถชดเชยระดับแสงได้เฉพาะเมื่อตั้ง [ISO] ไว้ที่ [ISO AUTO]
 • ถ้าหากท่านถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างหรือมืดมาก หรือเมื่อท่านใช้งานแฟลช ท่านอาจจะไม่สามารถถ่ายได้ผลที่น่าพึงพอใจ