พิกเซลแมปปิ้ง

ท่านสามารถปรับเซ็นเซอร์ภาพให้เหมาะสม (การแมปพิกเซล) ด้วยตัวเองได้ ถ้าตั้งค่า [พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ] เป็น [ปิด] ควรทำ [พิกเซลแมปปิ้ง] เป็นประจำ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขอแนะนำให้ทำขั้นตอนดังกล่าวหนึ่งครั้งทุกสามวัน

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า] → เลือก [พิกเซลแมปปิ้ง]
  2. เลือก [ตกลง] บนหน้าจอยืนยัน

    การแมปพิกเซลจะเริ่มดำเนินการ

    • กล้องจะไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างการแมปพิกเซล
    • กล้องจะเริ่มระบบใหม่หลังจากที่การแมปพิกเซลเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

  • ถ้าท่านเห็นจุดสว่างในภาพที่บันทึกบนจอภาพของกล้อง ให้ทำ [พิกเซลแมปปิ้ง] ทันที

หมายเหตุ

  • การแมปพิกเซลจะไม่สามารถทำได้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย