ความเร็วการซูม (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดความเร็วการซูมเมื่อใช้คีย์ที่กำหนดไว้สำหรับ [ใช้งานซูม (ด้าน T)] / [ใช้งานซูม (ด้าน W)] การตั้งค่านี้สามารถตั้งสำหรับสถานะพร้อมถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแยกกันได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ซูม][ความเร็วการซูม] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ความเร็วคงที่ :
กำหนดความเร็วการซูมในระหว่างสถานะพร้อมถ่ายภาพ (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))
ความเร็วคงที่ :
กำหนดความเร็วการซูมในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))

คำแนะนำ

  • ถ้าตั้งค่าความเร็วสูงสำหรับ [ความเร็วคงที่] และตั้งค่าความเร็วต่ำสำหรับ [ความเร็วคงที่] จะสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพได้อย่างรวดเร็วในระหว่างสถานะพร้อมถ่ายภาพ และเปลี่ยนอย่างช้าๆ ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

  • ความเร็วการซูมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้แหวนซูมของเลนส์หรือก้านปรับซูมของ เลนส์เพาเวอร์ซูม
  • ถ้าท่านเพิ่มความเร็วการซูม เสียงการทำงานของระบบซูมอาจถูกบันทึก