ปรับระดับแสงเอง

ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าระดับแสงที่ต้องการโดยปรับทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง

 1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [ปรับระดับแสงเอง] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
 2. เลือกค่ารูรับแสงที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า
  เลือกค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลัง
  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลังได้โดยใช้ MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดปุ่มหมุนเอง][ตั้งค่าปุ่มหมุน]
  • รวมทั้งยังสามารถตั้งค่า [ISO] ไว้ที่ [ISO AUTO] ในโหมดตั้งระดับแสงเองได้ด้วย ค่า ISO จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ระดับแสงที่เหมาะสมโดยใช้ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่ท่านได้ตั้งไว้
  • เมื่อตั้งค่า [ISO] ไว้ที่ [ISO AUTO] ตัวแสดงค่า ISO จะกะพริบถ้าค่าที่ท่านตั้งไว้ไม่เหมาะสมกับระดับแสง ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง
  • เมื่อตั้งค่า [ISO] ไว้ที่ค่าอื่นซึ่งไม่ใช่ [ISO AUTO] ให้ใช้ “M.M.” (วัดแสงแบบแมนนวล)* เพื่อตรวจสอบค่าระดับแสง
   ไปทางด้าน +: ภาพสว่างขึ้น
   ไปทาง -: ภาพจะมืดลง
   0: ค่าระดับแสงที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ของกล้อง

   *แสดงค่าต่ำกว่า/สูงกว่าค่ารูรับแสงที่เหมาะสม

 3. ปรับโฟกัสและถ่ายภาพวัตถุ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ร่วมกับค่ารูรับแสง (ค่า F) ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าระดับแสงที่ตั้งไว้โดยการกดคีย์ที่ท่านกำหนด [กดค้างล็อคAEL] หรือ [ปิดเปิดล็อคAEL] ไว้โดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] และหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่มหมุนด้านหลัง (ปรับเลื่อนเอง)

หมายเหตุ

 • ตัวแสดงการวัดแสงแบบแมนนวลจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่า [ISO] ไว้ที่ [ISO AUTO]
 • เมื่อปริมาณแสงแวดล้อมสูงเกินช่วงการวัดแสงของวัดแสงแบบแมนนวล ตัวแสดงการวัดแสงแบบแมนนวลจะกะพริบ
 • ตัวเตือน SteadyShot จะไม่ปรากฏในโหมดปรับระดับแสงเอง
 • ความสว่างของภาพบนหน้าจออาจจะแตกต่างจากภาพจริงที่ถ่ายได้