การเลือกการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการให้แสดงภาพ (เลือกสื่อสำหรับเล่น)

เลือกช่องที่ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้

  1. MENU (เล่น) → [เป้าหมายที่เล่น][เลือกสื่อสำหรับเล่น] → ช่องเสียบที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ช่อง 1:
เลือกช่องเสียบ 1
ช่อง 2:
เลือกช่องเสียบ 2

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านเลือก [ดูภาพตามวันที่] ใน [โหมดดูภาพ] กล้องจะแสดงภาพจากการ์ดหน่วยความจำที่เลือกไว้เท่านั้นโดยใช้ [เลือกสื่อสำหรับเล่น]