เป้าหมายหน้า/ตา (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เลือกเป้าหมายสำหรับการตรวจจับโดยใช้ฟังก์ชั่น AF ใบหน้า/ดวงตา

  1. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][เป้าหมายหน้า/ตา] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

มนุษย์:
ตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคล
สัตว์:
ตรวจจับดวงตาของสัตว์

คำแนะนำ

  • ในการตรวจจับดวงตาของสัตว์ ให้จัดเรียงองค์ประกอบเพื่อให้ดวงตาทั้งสองข้างและจมูกของสัตว์อยู่ภายในมุมภาพ เมื่อท่านโฟกัสที่ใบหน้าของสัตว์ จะตรวจจับดวงตาของสัตว์ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] เป็น [สัตว์] จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
    • หน้าก่อนขณะวัด
    • หน้าที่บันทึกไว้ก่อน
    • ฟังก์ชั่นตรวจจับดวงตาในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • แม้เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] เป็น [สัตว์] ดวงตาของสัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถตรวจจับได้