ตั้งค่าเมนู Fn

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เมนูฟังก์ชั่น คือเมนูของ 12 ฟังก์ชั่นที่แสดงผลด้านล่างหน้าจอ เมื่อท่านกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ในโหมดถ่ายภาพ

ท่านสามารถบันทึก 12 ฟังก์ชั่นไว้ที่เมนูฟังก์ชั่นสำหรับการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตามลำดับ


ต่อไปนี้ คือกระบวนการสำหรับการเปลี่ยน [โหมดขับเคลื่อน] ในเมนูฟังก์ชั่นภาพนิ่งเป็น [แสดงเส้นตาราง]

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเมนูฟังก์ชั่นภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกรายการเมนูฟังก์ชั่นภาพเคลื่อนไหวในขั้นที่ 2

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง] → เลือก [ตั้งค่าเมนู Fn]
  2. เลือก (โหมดขับเคลื่อน) จากรายการเมนูฟังก์ชั่นภาพนิ่ง 12 รายการ โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงการ
  3. เลื่อนไปยังหน้าจอที่แสดง [แสดงเส้นตาราง] โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วเลือก [แสดงเส้นตาราง] และกดตรงกลางปุ่มควบคุม
    • ( แสดงเส้นตาราง) จะแสดงขึ้นที่ตำแหน่งเดิมของ (โหมดขับเคลื่อน) ในเมนูฟังก์ชั่น