ขยายอัตโนมัติ MF

ภาพนิ่ง

ขยายภาพบนหน้าจออัตโนมัติเพื่อช่วยให้ปรับโฟกัสเองได้ง่ายขึ้น ระบบนี้ทำงานในการถ่ายภาพแบบโฟกัสด้วยตัวเอง หรือโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง

  1. MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][ขยายอัตโนมัติ MF][เปิด]
  2. หมุนแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับโฟกัส
    • ภาพถูกขยาย ท่านสามารถขยายภาพออกไปได้อีก โดยการกดตรงกลางปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถตั้งระยะเวลาที่จะให้แสดงภาพที่ขยายได้โดยเลือก MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][เวลาขยายโฟกัส]

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถใช้ [ขยายอัตโนมัติ MF] ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว ใช้ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] แทน
  • [ขยายอัตโนมัติ MF] ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ ใช้ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] แทน