สมดุลย์แสงสีขาว (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

แก้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดยรอบ เพื่อบันทึกสีขาวของวัตถุที่มีสีขาวตามธรรมชาติ ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อโทนสีของภาพไม่ออกมาตามที่ท่านต้องการ หรือท่านต้องการเปลี่ยนโทนสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของภาพถ่าย

 1. MENU (ระดับแสง/สี) → [สมดุลย์แสงสีขาว][สมดุลย์แสงสีขาว] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ / อัตโน: บรรยากาศ / อัตโนมัติ: สีขาว / แสงแดดกลางวัน / แสงแดดในร่ม / แสงแดดมีเมฆ / แสงหลอดไฟฟ้า / ฟลูออ.: ขาวนวล / ฟลูออ.: คูลไวท์ / ฟลูออ.: ขาวสว่าง / ฟลูออ.: แสงแดดก. / แฟลช / อัตโนมัติใต้น้ำ :
เมื่อท่านเลือกแหล่งกำเนิดแสงที่ทำให้วัตถุสว่าง ผลิตภัณฑ์จะปรับโทนสีให้เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดแสงที่เลือก (ปรับสมดุลแสงสีขาวล่วงหน้า) เมื่อท่านเลือก [อัตโนมัติ] ผลิตภัณฑ์จะตรวจหาแหล่งกำเนิดแสงและปรับโทนสีโดยอัตโนมัติ
อุณ./ฟิลเตอร์สี:
ปรับโทนสีตามแหล่งกำเนิดแสง ใช้ลูกเล่นของฟิลเตอร์ CC (ชดเชยสี) สำหรับการถ่ายภาพ
กำหนดเอง 1/กำหนดเอง 2/กำหนดเอง 3:
จดจำสีขาวพื้นฐานภายใต้สภาพแสงสำหรับสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • [สมดุลย์แสงสีขาว] ถูกกำหนดให้ปุ่ม 2 (ปุ่มกำหนดเอง 2) ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • ท่านสามารถแสดงหน้าจอการปรับละเอียดและทำการปรับโทนสีแบบละเอียดตามที่ท่านต้องการได้โดยกดที่ด้านขวาของปุ่มควบคุม เมื่อเลือก [อุณ./ฟิลเตอร์สี] ท่านสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลัง แทนการกดด้านขวาของปุ่มควบคุม
 • ถ้าโทนสีในการตั้งค่าที่เลือกไว้ไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ให้ทำการถ่ายภาพ [คร่อมสมดุลย์สีขาว]
 • (อัตโน: บรรยากาศ), (อัตโนมัติ: สีขาว) จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่า [ลำดับสำคัญ AWB] เป็น [บรรยากาศ] หรือ [สีขาว] เท่านั้น
 • ถ้าท่านต้องการลดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของสมดุลแสงสีขาว เช่น เมื่อสภาพแวดล้อมในการบันทึกมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วในการปรับสมดุลแสงสีขาวได้โดยใช้ฟังก์ชั่น [WB อย่างราบรื่น]

หมายเหตุ

 • [สมดุลย์แสงสีขาว] ถูกล็อคไว้ที่ [อัตโนมัติ] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
 • หากท่านใช้หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมเป็นแหล่งกำเนิดแสง ค่าสมดุลแสงสีขาวจะไม่แม่นยำเนื่องจากลักษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนำให้ถ่ายภาพโดยใช้แฟลช หรือเลือก [กำหนดเอง 1] ถึง [กำหนดเอง 3]
 • จะต้องไม่มีสิ่งบดบังเซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้และ IR เมื่อตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] เป็น [อัตโนมัติ] มิฉะนั้นระบบอาจระบุแหล่งกำเนิดแสงไม่ถูกต้อง และอาจปรับสมดุลแสงสีขาวเป็นสีที่ไม่เหมาะสม