ระบบสัมผัส

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการใช้งานแบบสัมผัสในจอภาพหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][ระบบสัมผัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เปิดใช้การสั่งงานแบบสัมผัส
เปิด: เล่นเท่านั้น:
เปิดใช้การสั่งงานแบบสัมผัสในระหว่างการดูภาพเท่านั้น
ปิด:
ปิดใช้การสั่งงานแบบสัมผัส