หน้าที่บันทึกไว้ก่อน (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าจะโฟกัสโดยเน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญหรือไม่ โดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]

  1. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][หน้าที่บันทึกไว้ก่อน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
โฟกัสโดยเน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]
ปิด:
โฟกัสโดยไม่เน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญ

คำแนะนำ

  • ในการใช้ฟังก์ชั่น [หน้าที่บันทึกไว้ก่อน] ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
    • [หน้า/ตาก่อนใน AF] ใต้ [AF ตามใบหน้า/ตา]: [เปิด]
    • [เป้าหมายหน้า/ตา] ใต้ [AF ตามใบหน้า/ตา]: [มนุษย์]