ตั้งเรต(คีย์กำหนดเอง)

กำหนดจำนวน (เรตติ้ง) ที่ใช้ได้ เมื่อให้คะแนนภาพ (การจัดอันดับ) ด้วยคีย์ที่กำหนดสำหรับ [เรตติ้ง] โดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง]

  1. MENU (เล่น) → [การเลือก/ข้อความ][ตั้งเรต(คีย์กำหนดเอง)]
  2. ทำเครื่องหมาย สามารถรีเซ็ตได้ (เครื่องหมายถูก) ที่จำนวน (เรตติ้ง) ที่ท่านต้องการใช้
    ท่านสามารถเลือกตัวเลขที่ทำเครื่องหมายไว้ เมื่อตั้งค่า [เรตติ้ง] โดยใช้คีย์กำหนดเอง