ชนิดไฟล์ RAW

ภาพนิ่ง

เลือกชนิดไฟล์สำหรับภาพ RAW

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ชนิดไฟล์ RAW] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บีบอัดข้อมูล:
บันทึกภาพในรูปแบบ RAW ที่บีบอัดข้อมูล ขนาดไฟล์ของภาพจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของไฟล์ที่ [ไม่บีบอัดข้อมูล]
ไม่บีบอัดข้อมูล:
บันทึกภาพในรูปแบบ RAW ที่ไม่บีบอัดข้อมูล เมื่อเลือก [ไม่บีบอัดข้อมูล] สำหรับ [ชนิดไฟล์ RAW] ขนาดไฟล์ของภาพจะใหญ่กว่าเมื่อบันทึกในรูปแบบ RAW ที่บีบอัดข้อมูล

หมายเหตุ

  • เมื่อเลือก [ไม่บีบอัดข้อมูล] สำหรับ [ชนิดไฟล์ RAW] ไอคอนบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น (RAW) (RAW) จะแสดงขึ้นเมื่อดูภาพที่ถ่ายด้วยรูปแบบ RAW ที่ไม่บีบอัดข้อมูลเช่นกัน