ชนิดของชัตเตอร์

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถตั้งว่าจะถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์กลไกหรือชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ชัตเตอร์/ไร้เสียง][ชนิดของชัตเตอร์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ชัตเตอร์กลไก:
ถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์เชิงกลเท่านั้น
ชัตเตอร์อิเล็กทรอ:
ถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

คำแนะนำ

 • ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้ตั้งค่า [ชนิดของชัตเตอร์] เป็น [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ]
  • เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูงในสถานที่สว่าง เช่น เมื่ออยู่กลางแดด ที่ชายหาด หรือภูเขาที่มีหิมะ
  • เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่อง

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่เกิดไม่บ่อย เสียงชัตเตอร์อาจดังขึ้นเมื่อปิดสวิตช์แล้ว แม้เมื่อตั้ง [ชนิดของชัตเตอร์] ไปที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ] อาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
 • แม้จะตั้งค่า [ชนิดของชัตเตอร์] เป็น [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ] ท่านอาจได้ยินเสียงชัตเตอร์เมื่อท่านบันทึกใบหน้าโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]
 • ไม่สามารถเลือก [ชนิดของชัตเตอร์] ได้เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ P/A/S/M
 • เมื่อตั้งค่า [ชนิดของชัตเตอร์] ไปที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ] จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
  • NR ที่ชัตเตอร์ช้า
  • ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ
  • การถ่ายภาพ BULBถ่ายภาพกันกระพริบ