โฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง (DMF)

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถปรับละเอียดด้วยตัวเองได้ หลังจากปรับโฟกัสอัตโนมัติแล้ว เพื่อช่วยให้สามารถโฟกัสวัตถุได้รวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อใช้โหมดโฟกัสด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ฟังก์ชั่นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพมาโคร

  1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][โหมดโฟกัส][DMF]
  2. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัสอัตโนมัติ
  3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ แล้วหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อให้ได้โฟกัสที่คมชัดยิ่งขึ้น
    • เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส ระยะโฟกัสจะปรากฏบนหน้าจอ
      ระยะโฟกัสไม่แสดงขึ้นเมื่อเสียบอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย)
  4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ