การสั่งงานจอภาพโดยการสัมผัส

ท่านสามารถสั่งงานต่างๆ โดยการสัมผัสจอภาพ ซึ่งมีการใช้งานที่เข้าใจง่าย เช่น การโฟกัสที่หน้าจอถ่ายภาพ และการสั่งงานหน้าจอดูภาพ

การสั่งงานโดยการสัมผัส (บนหน้าจอถ่ายภาพ)

แตะจอภาพเพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัส (โฟกัสโดยแตะจอ)

แตะวัตถุบนจอภาพที่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นการติดตามโดยการสัมผัส (ติดตามโดยแตะจอ)

การสั่งงานโดยการสัมผัส (บนหน้าจอดูภาพ)

ในระหว่างการแสดงภาพเดียว ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลื่อนไปยังภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไป

ในระหว่างการแสดงภาพเดียว ท่านสามารถขยายหรือย่อภาพที่แสดงได้โดยการแตะด้วยสองนิ้วแล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน (กางนิ้ว/หุบนิ้ว)

  • ท่านสามารถแตะจอภาพสองครั้งเพื่อขยายภาพนิ่งหรือออกจากภาพที่ขยายอยู่
  • ในระหว่างการดูภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถเริ่มหรือหยุดการเล่นชั่วคราวได้โดยการสั่งงานด้วยการสัมผัส