ตัวแสดงขณะถ่ายคร่อม

บนหน้าจอ [แสดงข้อมูลทั้งหมด] หรือ [ฮิสโตแกรม] ท่านสามารถใช้ตัวแสดงการถ่ายคร่อมเพื่อยืนยันการตั้งค่าการถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อมแสงโดยรอบ*
3 ภาพที่มีการปรับเลื่อนทีละ 0.3 EV ระดับ
การชดเชยระดับแสง ±0.0 EV

การถ่ายคร่อมแฟลช
3 ภาพที่มีการปรับเลื่อนทีละ 0.7 EV ระดับ
การชดเชยแสงแฟลช -1.0 EV

*แสงโดยรอบ: คำทั่วไปที่ใช้เรียกแสงซึ่งไม่ใช่แสงแฟลช ซึ่งได้แก่ แสงธรรมชาติ แสงจากหลอดไฟฟ้า และแสงฟลูออเรสเซนต์ แสงแฟลชจะกะพริบชั่วขณะหนึ่ง แต่แสงโดยรอบจะสว่างคงที่ ดังนั้นจึงเรียกแสงชนิดนี้ว่า “แสงโดยรอบ”

คำแนะนำ

  • ในขณะถ่ายคร่อม คำแนะนำเท่าจำนวนภาพที่จะถ่ายจะแสดงขึ้นเหนือ/ใต้ตัวแสดงการถ่ายคร่อม
  • เมื่อท่านเริ่มการถ่ายคร่อม คำแนะนำจะหายไปทีละหนึ่งรายการขณะที่กล้องบันทึกภาพ