ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ

ภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าต้องการปรับความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ ในกรณีที่วัตถุมืด

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [รับแสง][ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ใช้ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลงโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกในที่มืด ท่านสามารถลดจุดรบกวนในภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าเมื่อถ่ายภาพในที่มืด
ปิด:
ไม่ใช้ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะมืดกว่าเมื่อเลือก [เปิด] แต่ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยที่การเคลื่อนไหวจะราบรื่นกว่าและวัตถุเบลอน้อยกว่า

หมายเหตุ

  • [ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ] ไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
    • (กำหนดชัตเตอร์สปีด)
    • (ปรับระดับแสงเอง)
    • เมื่อตั้งค่า [ISO] ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกจาก [ISO AUTO]
    • เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที่ปรับ] และกำหนดวิธีการปรับความเร็วชัตเตอร์เป็น [แมนนวล]