ช่วยแสดง Gamma

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กล้องจะคาดคะเนว่ามีการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวที่มีแกมม่า S-Log หลังจากถ่ายภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงไดนามิกกว้างภาพที่ใช้แกมม่า HLG ควรจะแสดงบนจอภาพที่รองรับภาพ HDRดังนั้นจึงแสดงภาพให้มีคอนทราสต์ต่ำระหว่างการถ่ายภาพและอาจตรวจสอบได้ยาก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น [ช่วยแสดง Gamma] เพื่อสร้างคอนทราสต์ที่เทียบเท่ากับคอนทราสต์ของแกมม่าปกติขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ [ช่วยแสดง Gamma] เมื่อเปิดดูภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพของกล้อง

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการแสดง][ช่วยแสดง Gamma] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ใช้ฟังก์ชั่นช่วยแสดงแกมม่า
ปิด:
ไม่ใช้ฟังก์ชั่นช่วยแสดงแกมม่า

คำแนะนำ

  • ถ้าท่านกำหนด [เลือกช่วยแสดงGamma] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง], [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นช่วยแสดงแกมม่าได้โดยการกดคีย์ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

  • [ช่วยแสดง Gamma] จะไม่ถูกนำมาใช้กับภาพเคลื่อนไหวเมื่อแสดงบนจอทีวีหรือจอภาพที่เชื่อมต่อกับกล้อง