การใส่/การถอดการ์ดหน่วยความจำ

อธิบายวิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำ (แยกจำหน่าย) เข้าไปในกล้อง ท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SD ร่วมกับกล้องนี้ได้

 1. เลื่อนสวิตช์ที่ฝาปิดช่องการ์ดหน่วยความจำ เพื่อเปิดฝา

 2. ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบ 1
  • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำสองชุด ให้ใส่การ์ดอันที่สองเข้าในช่องเสียบ 2
  • ทั้งช่องเสียบ 1 และ ช่องเสียบ 2 รองรับการ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SD
  • ใส่การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A โดยหันด้านฉลากเข้าหาจอภาพ และใส่การ์ดหน่วยความจำ SD โดยหันด้านขั้วสัมผัสเข้าหาจอภาพ ใส่การ์ดเข้าไปจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่

 3. ปิดฝาปิด

คำแนะนำ

 • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดในกล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจำมีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น
 • ท่านสามารถเปลี่ยนช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสำหรับการบันทึกได้โดยการเลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][ตั้งค่าสื่อบันทึก][ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจะใช้ช่องเสียบ 1
 • หากต้องการบันทึกภาพเดียวกันในลงการ์ดหน่วยความจำสองชุดพร้อมกัน หรือจัดแบ่งภาพที่บันทึกลงในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทั้งสองช่องตามประเภทของภาพ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) ให้เลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][ตั้งค่าสื่อบันทึก][โหมดบันทึกภาพ]

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำ

เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึง (A) ไม่ติดสว่าง จากนั้นกดการ์ดหน่วยความจำเบา ๆ หนึ่งครั้ง เพื่อนำการ์ดออก

ภาพแสดงตำแหน่งของไฟแสดงสถานะการเข้าถึง