การสลับไปมาระหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว (โหมดดูภาพ)

ตั้งค่าโหมดดูภาพ (วิธีแสดงภาพ)

  1. MENU(เล่น) → [เป้าหมายที่เล่น][โหมดดูภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ดูภาพตามวันที่:
แสดงภาพตามวันที่
ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิ่ง):
แสดงภาพนิ่งเท่านั้น
ดูภาพเคลื่อนไหว:
แสดงเฉพาะภาพเคลื่อนไหวตามวันที่