แสดงจุดสูงสุด

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าฟังก์ชั่นจุดสูงสุด ซึ่งจะเน้นกรอบของบริเวณที่อยู่ในโฟกัสขณะถ่ายภาพแบบโฟกัสด้วยตัวเองหรือโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง

  1. MENU → (โฟกัส) → [แสดงจุดสูงสุด] → เลือกรายการเมนูแล้วตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงจุดสูงสุด:
ตั้งค่าว่าจะแสดงจุดสูงสุดหรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
ระดับจุดสูงสุด:
ตั้งค่าระดับการเน้นของบริเวณที่อยู่ในโฟกัส ([สูง] / [ปานกลาง] / [ต่ำ])
สีสูงสุด:
ตั้งค่าสีที่ใช้เพื่อช่วยเน้นบริเวณที่อยู่ในโฟกัส ([สีแดง] / [สีเหลือง] / [สีน้ำเงิน] / [สีขาว])

คำแนะนำ

  • [เลือกการแสดงจุดสูงสุด] ถูกกำหนดให้กับด้านขวาของปุ่มควบคุมในการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • เนื่องจากผลิตภัณฑ์จดจำว่าบริเวณที่ชัดเจนเป็นบริเวณที่อยู่ในโฟกัส ผลสูงสุดจึงอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุและเลนส์
  • ขอบของบริเวณที่อยู่ในโฟกัสจะไม่ถูกปรับเน้นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI