ภาพนิ่ง HLG

ภาพนิ่ง

การใช้ลักษณะแกมม่าเทียบเท่า HLG (Hybrid Log-Gamma: มาตรฐานสำหรับภาพ HDR) ช่วยให้ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งที่มีช่วงไดนามิกกว้างและช่วงสีที่ถ่ายทอดได้กว้าง ซึ่งเข้ากันได้กับ BT.2020

[ภาพนิ่ง HLG] สามารถกำหนดได้เฉพาะเมื่อถ่ายด้วยรูปแบบ HEIFกำหนด [สลับ JPEG/HEIF] เป็น [HEIF(4:2:0)] หรือ [HEIF(4:2:2)] และ [รูปแบบไฟล์] เป็น [HEIF] ไว้ล่วงหน้า

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ภาพนิ่ง HLG] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ถ่ายภาพนิ่ง HLG
ปิด:
ถ่ายภาพนิ่งปกติ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถแสดงภาพด้วยช่วงความสว่างกว้างเป็นพิเศษโดยการดูภาพนิ่ง HLG ด้วยทีวีหรือจอภาพที่รองรับ HLG
 • ท่านสามารถแสดงภาพนิ่ง HLG บนจอภาพของกล้องด้วยคุณภาพใกล้เคียงเมื่อแสดงบนจอภาพที่รองรับ HLG- (BT.2020-) โดยการตั้งค่าดังนี้
  • [ช่วยแสดง Gamma]: [เปิด]
  • [ชนิดช่วยแสดงGamma]: [อัตโนมัติ] หรือ [HLG(BT.2020)]

หมายเหตุ

 • ในสถานการณ์ต่อไปนี้ [ภาพนิ่ง HLG] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปิด]:
  • [สลับ JPEG/HEIF] ถูกตั้งไว้ที่ [JPEG]
  • [รูปแบบไฟล์] ถูกตั้งไว้ที่ [RAW] หรือ [RAW & HEIF]
  • เมื่อตั้งค่าโหมดการถ่ายอื่นนอกจาก P / A / S / M ในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง
  • เมื่อเปิดใช้ความไว ISO ชั่วคราวด้วยฟังก์ชั่น [บันทึกถ่ายกำหนดเอง]
  • เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่น [คร่อม DRO] ภายใต้ [โหมดขับเคลื่อน] ชั่วคราวด้วยฟังก์ชั่น [บันทึกถ่ายกำหนดเอง]
 • เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [เปิด] จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
  • [ตัวปรับไดนามิก]
  • [สร้างสรรค์ลุค]
  • [คร่อม DRO] ภายใต้ [โหมดขับเคลื่อน]
  • [โปรไฟล์ภาพ]
 • เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [เปิด] ช่วง ISO ที่สามารถใช้ได้จะมีการเปลี่ยนแปลง