ขอบเขตสี

ภาพนิ่ง

วิธีการแทนสีโดยใช้ตัวเลขต่างๆ หรือช่วงของการผลิตสีซ้ำ เรียกว่า “ขอบเขตสี” ท่านสามารถเปลี่ยนขอบเขตสีให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของภาพ

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ขอบเขตสี] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

sRGB:
นี่เป็นพิกัดสีมาตรฐานของกล้องดิจิตอล ใช้ [sRGB] ในการถ่ายภาพปกติ เช่น เมื่อท่านต้องการพิมพ์ภาพโดยไม่ทำการปรับแต่งใด ๆ
AdobeRGB:
พิกัดสีนี้มีขอบเขตการสร้างสีที่กว้าง Adobe RGB ให้ผลดีในกรณีที่วัตถุมีสีเขียวหรือแดงสดใส ชื่อไฟล์ของภาพที่บันทึกเริ่มต้นด้วย “_.”

หมายเหตุ

  • การตั้งค่า [ขอบเขตสี] จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อถ่ายภาพเป็นรูปแบบ HEIF HEIF ถ้าตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [ปิด] ภาพจะถูกบันทึกด้วยขอบเขตสี sRGB เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [เปิด] ภาพจะถูกบันทึกในขอบเขตสี BT.2100 (ช่วงสีBT.2020)
  • [AdobeRGB] ใช้สำหรับโปรแกรมหรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการจัดการสีและการเลือกพิกัดสีของ DCF2.0 อาจจะไม่สามารถพิมพ์ภาพหรือดูภาพด้วยสีที่ถูกต้อง ถ้าหากโปรแกรมหรือเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุน Adobe RGB
  • เมื่อเปิดแสดงภาพที่ถ่ายด้วย [AdobeRGB] บนอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนAdobe RGB ภาพจะมีความอิ่มสีลดน้อยลง