AF ด้วยชัตเตอร์

ภาพนิ่ง

เลือกว่าต้องการปรับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือไม่ เลือก [ปิด] เพื่อปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน

  1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][AF ด้วยชัตเตอร์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
โฟกัสอัตโนมัติทำงานเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ปิด:
โฟกัสอัตโนมัติไม่ทำงานแม้ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง


วิธีที่เป็นประโยชน์ในการปรับโฟกัสแบบไมโคร

เมื่อติดเลนส์ A-mount การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการปรับโฟกัสอัตโนมัติด้วยปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ปุ่มชัตเตอร์จะช่วยให้สามารถปรับโฟกัสได้แม่นยำกว่าเมื่อทำการปรับโฟกัสด้วยตัวเองไปพร้อมๆ กัน

  1. ตั้งค่า [AF ด้วยชัตเตอร์] ไปที่ [ปิด]
  2. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → กำหนดฟังก์ชั่น [เปิด AF] และ [ขยายโฟกัส] ให้กับคีย์ที่ต้องการ
  3. กดคีย์ที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [เปิด AF]
  4. กดคีย์ที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] จากนั้นหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อทำการปรับโฟกัสแบบ micro-adjustment
  5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ