ความเร็วเล่น ช่วง

ตั้งค่าความเร็วการดูภาพสำหรับภาพนิ่งระหว่าง [เล่นภาพต่อเนื่องช่วง]
  1. MENU (เล่น) → [ดูภาพ][ความเร็วเล่น ช่วง] → ค่าที่ต้องการ

คำแนะนำ

  • ท่านยังสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง หรือปุ่มควบคุมระหว่าง [เล่นภาพต่อเนื่องช่วง]