การใช้ปุ่ม DISP (การตั้งค่าการแสดงผล)

เมื่อกดปุ่ม DISP (การตั้งค่าการแสดงผล) ท่านสามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอในระหว่างการถ่ายและการดูภาพได้ จอภาพจะสลับการแสดงในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม DISP

ระหว่างการถ่ายภาพ

แสดงข้อมูลทั้งหมดไม่แสดงข้อมูลฮิสโตแกรมระดับแสดงข้อมูลทั้งหมดระหว่างเปิดดูภาพ

แสดงข้อมูล → ฮิสโตแกรมไม่แสดงข้อมูล → แสดงข้อมูล

  • ถ้าภาพมีบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ส่วนที่สอดคล้องกันจะกะพริบบนการแสดงฮิสโตแกรม (การเตือนการรับแสงมากเกินไป/น้อยเกินไป)
  • การตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพสามารถใช้กับ [แสดงภาพอัตโนมัติ] ได้เช่นกัน


หมายเหตุ

  • เนื้อหาและตำแหน่งของเนื้อหาที่แสดงในภาพประกอบเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง