การลบพื้นที่ AF ที่บันทึกไว้ (ลบบริเวณ AF)

ภาพนิ่ง

ลบตำแหน่งกรอบการโฟกัสซึ่งบันทึกไว้ โดยใช้ [บันทึกบริเวณ AF]

  1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][ลบบริเวณ AF]