การใช้งานปุ่มควบคุม

จากหน้าจอเมนูหรือหน้าจอที่แสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม Fn ท่านสามารถย้ายกรอบการเลือกได้โดยการหมุนปุ่มควบคุม หรือโดยการกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม รายการที่เลือกจะได้รับการยืนยันเมื่อท่านกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

ภาพแสดงตำแหน่งของปุ่มควบคุม

  • ฟังก์ชั่น DISP (การตั้งค่าแสดงผล), SHUTTER (อัตโนมัติ/แมนนวล Tv), ZEBRA (เลือกการแสดงลายทาง) และ PEAKING (เลือกการแสดงจุดสูงสุด) ถูกกำหนดไว้ที่ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่เลือกให้ด้านซ้าย/ขวา/ล่าง และตรงกลางของปุ่มควบคุม รวมทั้งการหมุนของปุ่มควบคุมได้
  • ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรียกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกดด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรือการหมุนปุ่มควบคุม