ถ่ายภาพต่อเนื่อง

ภาพนิ่ง

ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้

  1. MENU(การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][ถ่ายภาพต่อเนื่อง]

รายละเอียดรายการเมนู

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+:
กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุด ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi/ ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid/ ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo:
กล้องจะติดตามวัตถุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะแสดงวัตถุแบบเรียลไทม์ในจอภาพระหว่างการถ่ายภาพ

จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ด้วยการถ่ายภาพต่อเนื่อง

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนโดยประมาณของภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้เมื่อตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+] จำนวนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ และการ์ดหน่วยความจำ


ขนาดภาพ: [L:12M]

รูปแบบไฟล์ จำนวนของภาพเมื่อเลือก JPEG จำนวนของภาพเมื่อเลือก HEIF
JPEG/HEIF (ละเอียด) ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป
RAW (RAW แบบบีบอัดข้อมูล) ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป
RAW & JPEG/RAW & HEIF (RAW แบบบีบอัดข้อมูล)* ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป
RAW (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล) ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป
RAW & JPEG/RAW & HEIF (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล)* ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป ประมาณ 1000 ภาพขึ้นไป

* เมื่อตั้งค่า [คุณภาพ JPEG]/[คุณภาพ HEIF] เป็น [ละเอียด]

คำแนะนำ

  • เมื่อต้องการปรับโฟกัสและระดับแสงอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้ตั้งค่าต่อไปนี้
    • [โหมดโฟกัส]: [AF ต่อเนื่อง]
    • [AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์]: [ปิด] หรือ [อัตโนมัติ]

หมายเหตุ

  • เมื่อค่า F มากกว่า F11 ในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+], [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid] กล้องจะล็อคโฟกัสไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรก
  • วัตถุจะไม่แสดงแบบเรียลไทม์บนจอภาพระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+]
  • ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลงเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช