ด้านหลัง

ภาพประกอบด้านหลังของกล้อง

 1. สวิตช์เปิด/ปิด
 2. จอภาพ/แผงสัมผัส

  ท่านสามารถปรับจอภาพให้มีมุมที่มองง่ายขึ้นและถ่ายภาพจากตำแหน่งใดก็ได้

  (A): ประมาณ 176°

  (B): ประมาณ 270°

  • ท่านอาจไม่สามารถปรับมุมจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของขาตั้งกล้องที่ใช้ ในกรณีดังกล่าว ให้คลายสกรูขาตั้งกล้องเล็กน้อยเพื่อปรับมุมจอภาพ
  • อย่าใช้แรงมากเกินไปในการเปิด ปิด หรือหมุนจอภาพ การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 3. ปุ่ม MODE (โหมด)
 4. ไฟการบันทึก
 5. ปุ่ม MENU
 6. ปุ่มหมุนด้านหลัง

  ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ สำหรับโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมดได้อย่างรวดเร็ว

 7. ปุ่ม 5 (ปุ่มกำหนดเอง 5)/ปุ่ม FOCUS MAG (ขยายโฟกัส)
 8. ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)
 9. ปุ่มควบคุม
 10. ไฟแสดงสถานะการเข้าถึง
 11. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม 4 (ปุ่มกำหนดเอง 4)
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ลบ)
 12. ปุ่ม  (ดูภาพ)
 13. ลำโพง