การบันทึกใบหน้า

ภาพนิ่ง

กำหนดข้อมูลใบหน้าบุคคล หากท่านบันทึกใบหน้าไว้ล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์สามารถเน้นตรวจจับใบหน้าที่บันทึกเป็นจุดสำคัญ

สามารถบันทึกภาพใบหน้าได้สูงสุดแปดภาพ

  1. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][การบันทึกใบหน้า] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

การบันทึกใหม่:
ถ่ายและบันทึกใบหน้า
การเปลี่ยนลำดับ:
เมื่อบันทึกใบหน้าไว้หลายใบหน้า จะสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของข้อมูลใบหน้าที่บันทึกไว้ได้
ลบ:
ลบใบหน้าที่บันทึกไว้ทีละรายการ
ลบ ทั้งหมด:
ลบใบหน้าที่บันทึกไว้ทั้งหมดในคราวเดียว

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้ [การบันทึกใหม่] ให้ถ่ายใบหน้าจากด้านหน้า ในบริเวณที่มีแสงสว่างมาก อาจจะลงทะเบียนใบหน้าได้ไม่ถูกต้องถ้าหากมีหมวก หน้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ ปิดบังอยู่
  • ถึงแม้ท่านจะสั่ง [ลบ] ข้อมูลของใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้จะยังคงค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ การลบข้อมูลของใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ออกจากผลิตภัณฑ์ ให้เลือก [ลบ ทั้งหมด]