การตั้งภาษา วันที่และเวลา

หน้าจอการตั้งภาษา วันที่ และเวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก ขณะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ หรือเมื่อแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องคายประจุออกจนหมด

 1. เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ “” (เปิด) เพื่อเปิดใช้งานกล้อง
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก [ตกลง] ในหน้าจอยืนยันท้องที่/วันที่/เวลา จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
 4. เลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ ตั้งค่า [ปรับเวลาฤดูร้อน] จากนั้นกดที่่ตรงกลาง
  • การเปิด/ปิด [ปรับเวลาฤดูร้อน] สามารถทำได้โดยใช้ส่วนบน/ล่างของปุ่มควบคุม
 5. ตั้งค่ารูปแบบวันที่ (ปี/เดือน/วัน) แล้วกดที่ตรงกลาง
 6. กำหนดวันที่และเวลา (ชั่วโมง/นาที/วินาที) แล้วกดที่ตรงกลาง
  • หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลา หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในภายหลัง ให้เลือก MENU → (ตั้งค่า) → [ท้องที่/วันที่][ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา]

การรักษาวันที่และเวลาเอาไว้

กล้องนี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อยู่ภายในกล้องเพื่อเก็บข้อมูลวันที่และเวลา และการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์อยู่ หรือได้ชาร์จหรือไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ก็ตาม

หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้อง ให้ใส่แบตเตอรี่เข้ากับกล้องแล้วปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป

ถ้านาฬิกามีการรีเซ็ตทุกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องเสื่อมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ

หมายเหตุ

 • ถ้าการตั้งค่าวันที่และเวลาถูกยกเลิกกลางคัน หน้าจอตั้งค่าวันที่และเวลาจะปรากฏทุกครั้งที่ท่านเปิดกล้อง
 • นาฬิกาภายในกล้องอาจมีความคลาดเคลื่อนของเวลา ควรปรับเวลาเป็นประจำ