การชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่ใส่อยู่ในกล้อง

ท่านสามารถใช้สาย USB เพื่อชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก เช่น อะแดปเตอร์ AC USB หรือแบตเตอรี่พกพาที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB-PD (USB Power Delivery) เข้ากับกล้อง จะสามารถชาร์จแบบเร็วได้

 1. ปิดกล้องแล้วต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกเข้ากับขั้วต่อ USB Type-C ที่กล้อง

  ไฟชาร์จที่กล้อง (สีส้ม)

  ติดสว่าง: กำลังชาร์จ

  ดับ: ชาร์จเสร็จแล้ว

  กะพริบ: การชาร์จเกิดข้อผิดพลาดหรือการชาร์จหยุดชั่วคราว เนื่องจากกล้องไม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม

  • ไฟชาร์จจะดับ เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถใช้ขั้วต่อ Multi/Micro USB เพื่อชาร์จทาง USB ได้ ให้ใช้ขั้วต่อ USB Type-C ในการชาร์จแบตเตอรี่
 • ถ้าหากผลิตภัณฑ์ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตักที่ไม่ได้ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์จะลดลง อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเป็นระยะเวลานาน
 • อย่าเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับขณะที่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ก่อนเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับ ให้ถอดกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
 • ไม่สามารถรับประกันการชาร์จกับคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ คอมพิวเตอร์ดัดแปลง หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB
 • กล้องอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อใช้อุปกรณ์ USB อื่นในเวลาเดียวกัน
 • ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ USB-PD ที่รองรับการจ่าย 9V/3A หรือ 9V/2A
 • ก่อนการชาร์จ โปรดอ่าน “หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่