โหมดวัดแสง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เลือกโหมดวัดแสงซึ่งกำหนดส่วนของหน้าจอที่ใช้วัดเพื่อนำมาคำนวณระดับแสง

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [วัดแสง][โหมดวัดแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หลายจุด:
วัดแสงในแต่ละบริเวณหลังจากแบ่งภาพทั้งหมดออกเป็นบริเวณย่อยๆ แล้วกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมของทั้งภาพ (วัดแสงแบบแบ่งหลายส่วน)
กลางภาพ:
วัดความสว่างเฉลี่ยของทั้งภาพ โดยให้น้ำหนักบริเวณกลางภาพ (วัดแสงแบบเฉลี่ยกลางภาพ)
จุดเดียว:
วัดแสงเฉพาะภายในวงกลมวัดแสง โหมดนี้เหมาะสำหรับวัดแสงส่วนที่ระบุของทั้งภาพ สามารถเลือกขนาดวงกลมวัดแสงได้จาก [จุดเดียว: ปกติ] และ [จุดเดียว: ใหญ่] ตำแหน่งของวงกลมวัดแสงขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [จุดปรับจุดวัดแสง].
เฉลี่ยทั้งหน้าจอ:
วัดความสว่างเฉลี่ยของทั้งภาพ ระดับแสงจะคงที่แม้เมื่อองค์ประกอบภาพหรือตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไป
ไฮไลท์:
วัดความสว่างพร้อมทั้งเน้นส่วนที่สว่างของภาพ โหมดนี้เหมาะสำหรับถ่ายภาพวัตถุไปพร้อมกับการเลี่ยงระดับแสงจ้า

คำแนะนำ

  • การวัดแสงเฉพาะจุดสามารถทำงานสัมพันธ์กับพื้นที่โฟกัสได้โดยใช้ [เชื่อมโยงจุดโฟกัส]
  • เมื่อเลือก [หลายจุด] และตั้งค่า [หน้าก่อนขณะวัด] ไปที่ [เปิด] กล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้าที่ตรวจจับ
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดวัดแสง] ไปที่ [ไฮไลท์] และเปิดใช้งานฟังก์ชั่น [ตัวปรับไดนามิก] ความสว่างและคอนทราสต์จะถูกแก้ไขอัตโนมัติโดยแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อย ๆ และวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงาทำการตั้งค่าตามสถานการณ์การถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • [โหมดวัดแสง] จะถูกล็อคเป็น [หลายจุด] ในสถานการณ์การถ่ายต่อไปนี้:
    • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
    • เมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกจากการซูมด้วยเลนส์
  • ในโหมด [ไฮไลท์] วัตถุอาจดูมืดถ้ามีส่วนที่สว่างกว่าบนหน้าจอ