คร่อม DRO

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถบันทึกได้รวมสามภาพ โดยแต่ละภาพมีค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกที่แตกต่างกัน

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][คร่อม DRO]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

คร่อม DRO: Lo:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลี่ยนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกเล็กน้อย (Lv 1, Lv 2 และ Lv 3)
คร่อม DRO: Hi:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลี่ยนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกมาก (Lv 1, Lv 3 และ Lv 5)

คำแนะนำ

  • ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ