ปรับโฟกัส

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ล็อคโฟกัสขณะที่กดคีย์ซึ่งได้กำหนดฟังก์ชั่นค้างโฟกัสไว้

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] → กำหนดฟังก์ชั่น [ปรับโฟกัส] ให้กับคีย์ที่ต้องการ
  2. โฟกัสและกดคีย์ที่ได้กำหนดฟังก์ชั่น [ปรับโฟกัส] ไว้
  3. กดปุ่มชัตเตอร์ขณะกดคีย์ค้างไว้