การโฟกัสดวงตาของมนุษย์

กล้องสามารถตรวจจับใบหน้าและดวงตา เพื่อโฟกัสดวงตา (AF ตามตา) โดยอัตโนมัติได้ ต่อไปนี้คือคำอธิบายสำหรับกรณีที่เป้าหมายการตรวจจับคือมนุษย์ ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้สูงสุด 8 คน

มีสองวิธีในการทำการ [AF ตามตา] ซึ่งมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน โปรดเลือกวิธีที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของท่าน

รายการ ฟังก์ชั่น [หน้า/ตาก่อนใน AF] [AF ตามตา] ผ่านคีย์กำหนดเอง
คุณลักษณะ กล้องจะตรวจจับใบหน้า/ดวงตาเป็นจุดสำคัญ กล้องจะตรวจจับเฉพาะใบหน้า/ดวงตา
การเตรียมการล่วงหน้า
 • เลือก [หน้า/ตาก่อนใน AF][เปิด]
 • เลือก [เป้าหมายหน้า/ตา][มนุษย์]
กำหนด [AF ตามตา] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง]
วิธีใช้ [AF ตามตา] กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ไว้*
รายละเอียดของฟังก์ชั่น
 • เมื่อกล้องตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในหรือรอบพื้นที่โฟกัสที่กำหนด กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตาเป็นจุดสำคัญ
 • หากกล้องไม่ตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในหรือรอบพื้นที่โฟกัสที่กำหนด กล้องจะโฟกัสที่วัตถุอื่นที่สามารถตรวจจับได้
 • กล้องจะตรวจจับเฉพาะใบหน้าหรือดวงตาบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]
 • กล้องจะไม่โฟกัสที่วัตถุอื่นโดยอัตโนมัติหากไม่พบใบหน้าหรือดวงตาบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
โหมดโฟกัส ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วย [โหมดโฟกัส] ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วย [โหมดโฟกัส]
พื้นที่โฟกัส ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วย [บริเวณปรับโฟกัส] พื้นที่โฟกัสจะกลายเป็นหน้าจอทั้งหมดชั่วคราว โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]


* ไม่ว่าการตั้งค่า [หน้า/ตาก่อนใน AF] จะเป็น [เปิด] หรือ [ปิด] ท่านสามารถใช้ [AF ตามตา] โดยสั่งงานด้วยคีย์ที่กำหนดเอง เมื่อท่านกดคีย์ที่กำหนดเองซึ่งได้กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [AF ตามตา]


[AF ตามตา] โดยใช้คีย์ที่กำหนดเอง

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น AF ตามตา โดยการกำหนด [AF ตามตา] ให้กับคีย์ที่กำหนดเองได้เช่นกัน กล้องสามารถโฟกัสไปที่ดวงตาตราบเท่าที่ท่านกดคีย์นั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการใช้ฟังก์ชั่นตามตา AF ชั่วคราวกับทั้งหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]

กล้องจะไม่โฟกัสอัตโนมัติหากไม่มีการตรวจจับใบหน้าหรือดวงตา

 1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ให้กับคีย์ดังกล่าว
 2. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][เป้าหมายหน้า/ตา][มนุษย์]
 3. หันกล้องไปยังใบหน้าของมนุษย์ แล้วกดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ไว้

  หากต้องการถ่ายภาพนิ่ง ให้กดปุ่มชัตเตอร์ขณะที่กำลังกดคีย์

การโฟกัสดวงตาของสัตว์

ตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] ไปที่ [สัตว์] ก่อนที่จะถ่ายภาพ ถ้าเป้าหมายสำหรับการตรวจจับคือสัตว์ จะสามารถตรวจจับดวงตาได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น ใบหน้าสัตว์จะไม่ถูกตรวจจับ

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่น [AF ตามตา] อาจทำงานได้ไม่ดีนักในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อบุคคลในภาพใส่แว่นกันแดด
  • เมื่อผมปิดดวงตา
  • ในสภาวะที่แสงน้อยหรือย้อนแสง
  • เมื่อหลับตา
  • เมื่อวัตถุอยู่ในที่ร่ม
  • เมื่อวัตถุอยู่นอกโฟกัส
  • เมื่อวัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไป
  ยังมีสถานการณ์อื่นๆ ที่ทำให้อาจไม่สามารถโฟกัสดวงตาได้
 • เมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสไปยังดวงตาของบุคคล กล้องจะตรวจจับและโฟกัสใบหน้าแทน กล้องไม่สามารถโฟกัสดวงตาได้เมื่อไม่มีการตรวจจับใบหน้าของบุคคล
 • ในบางสภาวะกล้องอาจไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ หรืออาจระบุว่าวัตถุอื่นเป็นใบหน้าโดยบังเอิญ