มาตรฐานโฟกัส

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หากท่านกดคีย์ที่ได้กำหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ไว้ ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ เช่น โฟกัสวัตถุที่อยู่ตรงกลางจอภาพโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าพื้นที่โฟกัส

 1. MENU → (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ให้กับคีย์ดังกล่าว
 2. กดคีย์ที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส]
  • เมื่อกดคีย์ ขอบเขตการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]

ตัวอย่างฟังก์ชั่นสำหรับคีย์ [มาตรฐานโฟกัส]

 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นพารามิเตอร์ใดก็ได้ต่อไปนี้ การกดคีย์ดังกล่าวจะเป็นการเลื่อนกรอบโฟกัสกลับมาที่ตรงกลาง:
  • [โซน]
  • [จุด: S]/[จุด: M]/[จุด: L]
  • [จุดขยาย]
  • [ติดตาม: โซน]
  • [ติดตาม: จุด S]/[ติดตาม: จุด M]/[ติดตาม: จุด L]
  • [ติดตาม: จุดขยาย]
 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [กว้าง], [กำหนดกลางภาพ], [ติดตาม: กว้าง] หรือ [ติดตาม: กำหนดเป็นกลางภาพ] การกดคีย์นี้ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติจะทำให้กล้องโฟกัสที่ตรงกลางหน้าจอ ถ้าท่านกดคีย์นี้ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยโฟกัสด้วยตัวเอง ท่านจะสามารถสลับเป็นการโฟกัสอัตโนมัติชั่วคราว และโฟกัสที่ตรงกลางหน้าจอได้

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง] ของปุ่มควบคุมได้