ตั้งค่าโหมดไร้เสียง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับโหมดไร้เสียง ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถถ่ายโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์หรือเสียงของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถกำหนดว่าจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่มีการส่งเสียงจากกล้องหรือไม่ เมื่อปรับกล้องเป็นโหมดไร้เสียง

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ชัตเตอร์/ไร้เสียง][ตั้งค่าโหมดไร้เสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

โหมดไร้เสียง:
กำหนดว่าจะถ่ายโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์หรือเสียงจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
เมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด], [ชนิดของชัตเตอร์] และ [ชนิดชัตเตอร์ในช่วง] จะถูกล็อคเป็น [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ] และ [สัญญาณเสียง] จะถูกล็อคเป็น [ปิด]
ตั้งค่าฟังก์ชั่นเป้าหมาย:
กำหนดว่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพร้อมกันสำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่มีการส่งเสียงจากกล้อง เมื่อตั้งค่ากล้องให้เป็นโหมดไร้เสียงหรือไม่([ขับเคลื่อนรูรับแสง AF]/[พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ])
หากเลือก [ไม่เป็นเป้าหมาย] การตั้งค่าสำหรับแต่ละฟังก์ชั่นจะถูกคงไว้แม้อยู่ในโหมดไร้เสียง

หมายเหตุ

 • ใช้ฟังก์ชั่น [โหมดไร้เสียง] ด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและการถ่ายภาพบุคคลของเป้าหมายอย่างเพียงพอ
 • แม้ว่าจะตั้งค่า [โหมดไร้เสียง] ไปที่ [เปิด] เสียงถ่ายภาพจะไม่เงียบสนิท
 • แม้จะตั้งค่า [โหมดไร้เสียง] ไปที่ [เปิด] เสียงการทำงานของรูรับแสงและโฟกัสจะดังขึ้น
 • ถ้าตั้งค่า [พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ] เป็น [เปิด] อาจได้ยินเสียงเสียงชัตเตอร์เป็นบางครั้งเมื่อปิดอุปกรณ์ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
 • ความผิดส่วนของภาพซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือกล้องอาจเกิดขึ้นได้
 • ถ้าท่านถ่ายภาพใต้แสงไฟแลบหรือแสงไฟที่กะพริบ เช่น แสงแฟลชจากกล้องตัวอื่น หรือแสงฟลูออเรสเซนต์ อาจเกิดแสงเป็นริ้วบนภาพได้
 • แม้จะตั้งค่า [โหมดไร้เสียง] เป็น [เปิด] ท่านอาจได้ยินเสียงชัตเตอร์เมื่อท่านบันทึกใบหน้าโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]
 • เมื่อตั้งค่า [โหมดไร้เสียง] ไปที่ [เปิด] จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
  • NR ที่ชัตเตอร์ช้า
  • ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ
  • การถ่ายภาพ BULB
  • ถ่ายภาพกันกระพริบ