ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถถ่ายภาพได้หลังจากเรียกใช้การตั้งค่าการถ่ายที่ต้องการ ซึ่งบันทึกไว้โดยใช้ [บันทึกตั้งค่ากล้อง]

  1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
  2. กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุมหรือหมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการ แล้วกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • หากท่านเรียกใช้การตั้งค่าที่ลงทะเบียนให้กับการ์ดหน่วยความจำ อาจเป็นการเรียกใช้การตั้งค่าจากการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบที่กำหนดไว้ใน [เลือกสื่อ] ท่านสามารถยืนยันช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำได้โดยเลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][เลือกสื่อ]
  • กล้องตัวนี้สามารถเรียกใช้การตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้กับการ์ดหน่วยความจำโดยใช้กล้องตัวอื่นที่มีชื่อรุ่นเดียวกันได้

หมายเหตุ

  • ถ้าหากท่านตั้ง [ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง] หลังจากทำการตั้งค่าถ่ายภาพเสร็จ กล้องจะให้ความสำคัญกับการตั้งค่าที่บันทึก และการตั้งค่าเดิมอาจจะใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบตัวแสดงต่างๆบนหน้าจอก่อนถ่ายภาพ