การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

 1. ใส่แบตเตอร์ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอลงในกล้อง
 2. เปิดกล้องและคอมพิวเตอร์
 3. (ตั้งค่า)[USB] → ตั้งค่า [เชื่อมต่อ USB] เป็น [Mass Storage]
 4. เชื่อมต่อขั้วต่อ USB Type-C ที่กล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB
  • เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก คอมพิวเตอร์อาจเริ่มขั้นตอนจดจำกล้องโดยอัตโนมัติ รอจนกว่าขั้นตอนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
  • ถ้าท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า [เครื่องชาร์จ USB] เป็น [เปิด] กล้องจะได้รับไฟเลี้ยงจากคอมพิวเตอร์ของท่าน (ค่าเริ่มต้น: [เปิด])
  • ใช้สาย USB (ที่ให้มาด้วย) หรือสาย USB มาตรฐาน
  • ใช้คอมพิวเตอร์และสาย USB ที่รองรับมาตรฐาน SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) (ที่ให้มาด้วย) เพื่อการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

หมายเหตุ

 • อย่าเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับขณะที่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ก่อนเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับ ให้ถอดกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน