จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า

ท่านสามารถบันทึก/โหลดการตั้งค่ากล้องไปยัง/จากการ์ดหน่วยความจำได้ ท่านยังสามารถโหลดการตั้งค่าจากกล้องตัวอื่นในรุ่นเดียวกันได้

  1. MENU(ตั้งค่า) → [รีเซ็ต/บันทึกตั้งค่า][จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า] → รายการที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

โหลด:
โหลดการตั้งค่าจากการ์ดหน่วยความจำไปที่กล้องนี้
จัดเก็บ:
บันทึกการตั้งค่าล่าสุดของกล้องไปยังการ์ดหน่วยความจำ
ลบ:
ลบการตั้งค่าที่บันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ


การตั้งค่าที่ไม่สามารถบันทึกได้

ไม่สามารถบันทึกพารามิเตอร์การตั้งค่าต่อไปนี้โดยใช้ฟังก์ชั่น [จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า] ได้ (รายการเมนูที่ไม่มีพารามิเตอร์การตั้งค่า เช่น [ขยายโฟกัส] ไม่ได้อยู่ในรายการ)

(การถ่ายภาพ)
ข้อมูล IPTC
ข้อมูลลิขสิทธิ์

(ระดับแสง/สี)
ตั้งค่าแฟลชภายนอก
สมดุลย์แสงสีขาว: กำหนดเอง 1/กำหนดเอง 2/กำหนดเอง 3

(โฟกัส)
การบันทึกใบหน้า

(เครือข่าย)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP*
กด WPS
ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ
ย่านความถี่ Wi-Fi
ตั้งค่า IP Address
แก้ไขชื่ออุปกรณ์
นำเข้าใบรับรองหลัก
ความปลอดภัย (IPsec)

* ท่านสามารถบันทึกหรือโหลดการตั้งค่าภายใต้ [ฟังก์ชั่นการโอน FTP] โดยการเลือก MENU (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ฟังก์ชั่นการโอน FTP][เก็บ/โหลดตั้งค่า FTP] หากต้องการรายละเอียด โปรดดูที่ “FTP Help Guide”
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/


(ตั้งค่า)
ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าได้ถึง 10 แบบต่อการ์ดหน่วยความจำ เมื่อบันทึกการตั้งค่า 10 แบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการ [จัดเก็บใหม่] ได้ ลบการตั้งค่าที่มีอยู่โดยใช้ [ลบ] หรือบันทึกทับการตั้งค่าเหล่านั้น
  • ช่องเสียบ 1 เท่านั้นใช้สำหรับการบันทึกหรือโหลดข้อมูล ท่านไม่สามารถเปลี่ยนช่องเสียบปลายทางการบันทึก/การโหลดได้
  • ท่านไม่สามารถโหลดการตั้งค่าจากกล้องรุ่นอื่นได้
  • ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้กับ [บันทึกตั้งค่ากล้อง] อย่างไรก็ตาม [จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า] จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง] เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ตำแหน่งอื่นนอกจาก MR ( ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง) ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชั่นนี้