แฟลชไร้สาย

ภาพนิ่ง

มีสองวิธีในการถ่ายภาพด้วยแฟลชไร้สาย นั่นคือ การถ่ายภาพด้วยแฟลชสัญญาณไฟที่ใช้แสงของแฟลชที่ติดตั้งกับกล้องเป็นไฟสัญญาณ และการถ่ายภาพด้วยแฟลชสัญญาณวิทยุที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สาย ในการถ่ายภาพด้วยแฟลชสัญญาณวิทยุ ใช้แฟลชหรือตัวสั่งงานคลื่นวิทยุไร้สายที่รองรับ (แยกจำหน่าย) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับตั้งสำหรับการใช้งานแต่ละวิธี โปรดดูที่คู่มือการใช้งานแฟลชหรือตัวสั่งงานคลื่นวิทยุไร้สาย

 1. MENU (ระดับแสง/สี) → [แฟลช][แฟลชไร้สาย][เปิด]
 2. ถอดฝาปิดฐานเสียบแฟลชออกจากกล้อง จากนั้นใส่แฟลชหรือตัวสั่งงานคลื่นวิทยุไร้สาย
  • เมื่อทำการถ่ายภาพด้วยแฟลชสัญญาณแสงแบบไร้สาย ให้ตั้งค่าแฟลชที่ใส่ไว้เป็นตัวควบคุม
   เมื่อทำการถ่ายภาพด้วยแฟลชไร้สายสัญญาณวิทยุโดยมีแฟลชติดตั้งอยู่กับกล้อง ให้ใช้แฟลชที่ติดตั้งเป็นตัวสั่งงาน
 3. ตั้งค่าแฟลชแยกที่ตั้งไว้เป็นโหมดไร้สายหรือที่ต่อกับตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุไร้สาย (แยกจำหน่าย)
  • ท่านสามารถทำการทดสอบแฟลชโดยการกำหนดฟังก์ชั่น [แฟลชทดสอบไร้สาย] ให้กับคีย์กำหนดเองโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] จากนั้นกดคีย์ดังกล่าว

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ใช้ฟังก์ชั่นแฟลชไร้สาย
เปิด:
ใช้ฟังก์ชั่นแฟลชไร้สายเพื่อให้แฟลชภายนอกปล่อยแสงในระยะไกลจากตัวกล้อง

หมายเหตุ

 • แฟลชแยกอาจปล่อยแสงหลังจากได้รับสัญญาณแสงจากแฟลชที่เป็นตัวควบคุมของกล้องอื่น ในกรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนช่องสัญญาณแฟลชของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนช่องสัญญาณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานแฟลช