เลือกสื่อ

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เลือกช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำจากการตั้งค่าที่เรียกใช้หรือการตั้งค่าที่บันทึกไว้สำหรับ M1 ถึง M4

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][เลือกสื่อ] → ช่องเสียบที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ช่อง 1:
เลือกช่องเสียบ 1
ช่อง 2:
เลือกช่องเสียบ 2